วัดบางแคใหญ่ : ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม